КОНТАКТИ:
Работно време: 6.00 – 18.00 часа
Директор: Анатолия Тодорова
Телефон ДГ:
E-mail:
АДРЕС: с. Томпсън

КАРТА: